Contacte

693 007 853
693 007 853
info@espaicoco.com
Carrer Ave Maria, 17
Santa Coloma de Farners
17430 (Girona)

    Segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD UE 2016/679) del 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre del 2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li informem que el responsable del tractament és Agda Sobrino Tafunell amb DNI 33957417X i domicili al carrer Sant Jaume, 26 de Centelles 08540, com també el professional facilitador.

     

    Testimonis